Nový tým se představuje

ISC vstupuje do roku 2017 s obměněným týmem. Kdo je kdo, kde se tu vzali a čeho chtějí dosáhnout? To se dočtete na dalších řádcích. Od nových koordinátorů jsme zjišťovali:

1) fakultu příp. obor,

2) jak se dostali k ISC,

3) co dosud dělali v týmku, který přebírají,

4) jejich vizi pro tento semestr, co v týmku chtějí změnit nebo zlepšit.

Pokračování textu Nový tým se představuje