Survival Guide

Czech phrases

Yes
Ano
ano
No
Ne
ne
Please
Prosím
proseem
Thank you
Děkuji vám
dyekooyi vam
Good morning
Dobré ráno
dobrye rano
Good afternoon
Dobré odpolende
dobrye odpoledne
Good night
Doubrou noc
dobroh nots
Hello
Dobrý den
dobree den
Goodbye
Na shledanou
nas-khledanow
What is your name?
Jak se jemnujete?
yak se menooyete
My name is ...
Jmenuji se ...
menooyi se
I don't understand
Nerozumím
nerozoomeem
I'll have a beer, please.
Dám si jedno pivo, prosím.
dam si yedno pivo, proseem
Would you like to dance?
Smím prosit?
smeem prossit
I can't live without you.
Nemůžu bez tebe žít.
nemoozhu bes tebe zheet
The check, please.
Platit, prosím.
platyit, proseem
Attention!
Pozor!
pozor

Visit our free language courses.